Végh Péter országbíró

 Végh Péter országbíró

 

1762-1765 között koronaügyész volt.

1770-től kamarai tanácsos és a Szent István-rend kincstárnoka is volt.

A Szent István-rend keresztjét is megkapta.

1780-1789-ig II. József mellett királyi személynök volt.

1782-ben nevezték ki Baranya vármegye főispánjává, mely tisztséget haláláig látta el.

1789-1795 között tárnokmester volt. 1795 júliusában nevezték ki országbírónak, e tisztséget is haláláig viselte.